Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

CERQUEM DOCTORATS INDUSTRIALS

L’Institut Català del Suro (ICSURO) i la Universitat de Girona (UdG) busquen candidats per a la realització d’un doctorat industrial. La tesi doctoral es centrarà en la recerca de noves aplicacions dels subproductes de la indústria surera i es realitzarà entre els dos centres.

La indústria surera que genera diferents tipus de residus sòlids i aigües residuals, que poden tenir propietats d’alt valor. Concretament, es vol fer especial incidència en dos subproductes importants: el granulat de suro i les aigües de bullida de planxes de suro, residus que poden donar lloc a opcions de valorització de productes molt interessants.  En el cas del granulat de suro, es vol avaluar la seva idoneïtat com a substrat en mòduls de descontaminació tipus aiguamolls construïts (“wetlands”) per eliminar contaminants presents en els efluents d’una industria vitivinícola. En el cas de les aigües generades en el procés de bullida de planxes de suro es pretén obtenir diferents polifenols que poden ser aptes per a una gran varietat d’aplicacions industrials, mediques i alimentàries.

Els interessats es poden inscriure en la següent web:

http://doctoratsindustrials.gencat.cat/ca/projects/index

caCatalan