Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

SUROCAT, un projecte per professionalitzar i protegir la professió de pelador de suro

S’ha engegat el projecte demostratiu SUROCAT per professionalitzar l’ofici de pelador de suro, millorar la capacitació i formació dels treballadors actuals i garantir que hi hagi relleu generacional. L’objectiu és crear una certificació/carnet que ajudi a millorar la competitivitat i sostenibilitat del sector, promogui les bones pràctiques i permeti alhora teixir una xarxa de transmissió i intercanvi de coneixements entre diferents actors i territoris. El citat carnet es desenvoluparà tenint en compte la metodologia europea desenvolupada en la creació del Carnet europeu de motoserrista (ECC) de l’European Forestry and Environmental Skills Council (EFESC).

Aquest projecte el portaran a terme el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) amb la participació de l’Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners, el Consorci Forestal de Catalunya (CFC) i de la Fundació Institut Català del Suro (ICSuro) i compta amb el suport del departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya i dels Fons Europeus pel Desenvolupament Agrícola (FEADER). El projecte està finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

Al llarg del projecte es consultarà amb persones expertes peladores per recollir el coneixement i millors pràctiques de diferents territoris surers i aquest coneixement s’integrarà en el material formatiu i en la descripció de les competències necessàries pels futurs peladors i peladores.

El context actual

Actualment no existeix cap certificació actualitzada referent a l’ofici de pelador de suro, la qual cosa es tradueix en manca de formació específica i pràctica per afrontar les amenaces i oportunitats del sector.

Val a dir que l’aprofitament del suro compta amb una revolució pel que fa a les tècniques i mètodes d’explotació que poden ser claus per millorar l’explotació de les suredes i suplir la falta de mà d’obra jove o les mancances en experiència dels nous treballadors. La mecanització de la pela del suro permetria augmentar el rendiment del procés, reduir possibles lesions als arbres i facilitar l’entrada a la professió de persones sense una expertesa elevada.

 

caCatalan