Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

La sequera i el preu a l’alça del suro marquen una temporada de lleva atípica

Finalitza a Catalunya una campanya de lleva del suro plena de contrastos arran dels efectes de la sequera i de l’augment del preu del suro en un 30%. D’una banda, la demanda i el preu de mercat de la matèria prima van a l’alça, la qual cosa ha incrementat l’interès per llevar les suredes. De l’altra, les condicions climàtiques han dificultat i escurçat una temporada que va començar tard per la manca de pluges que va retardar el canvi de fulla i la floració de les alzines sureres, i va acabar abans del previst per la sequera i les altes temperatures.

En els darrers dos anys les pluges han estat clarament deficitàries a Catalunya, i la sequera d’enguany ha contribuït al debilitament de les suredes i a que molts exemplars d’alzina surera es mostrin sense fulles o amb les fulles noves molt petites i les capçades molt esclarissades.

Quantitats i qualitats

D’entre el suro extret enguany, entre un 55 i un 65% ha estat de rebuig, entre un 2 i un 3% suro cremat, entre un 5 i un 10% suro pelegrí i el 25% restant ha estat suro taponable o suro prim per fer discos. Aquesta lleva ha fet incrementar el preu del suro en un 30% en funció de les qualitats.

S’estima que la producció de suro enguany es trobi en unes 1.800 tones, una xifra menor a les 4.500 tones que es van extreure l’any 2018. És una xifra molt allunyada de la producció potencial calculada en unes onze mil tones anuals, fet que evidencia un desajust entre la disponibilitat de suro i la demanda d’aquest material ja que es considera que un 60% de les suredes catalanes estan per explotar.

Si tenim en compte els beneficis socioambientals que representa la gestió sostenible de la sureda, es fa palesa la necessitat d’intervenció publico-privada per corregir aquest desajust estructural d’oferta-demanda que fa anys que es produeix.

Necessitat de peladors

Malgrat que no s’ha deixat cap finca sense pelar per manca de mà d’obra, hi ha una necessitat estructural d’incorporar nous llevadors de suro.  Una realitat que es fa més evident si es té en compte la necessitat d’incentivar la regeneració i millora de les suredes, ja que moltes masses forestals no presenten cap tipus de gestió i en moltes d’altres cal promoure la regeneració i millora de la massa per mantenir la producció de suro. En aquest sentit, s’ha impulsat  el projecte demostratiu SUROCAT per professionalitzar l’ofici de pelador de suro, millorar la capacitació i formació dels treballadors actuals i garantir que hi hagi relleu generacional.

El porten a terme el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) amb la participació de l’Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners, el Consorci Forestal de Catalunya (CFC) i de la Fundació Institut Català del Suro (ICSuro) i compta amb el suport del departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya i dels Fons Europeus pel Desenvolupament Agrícola (FEADER).

 

 

 

caCatalan