Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Ajuts a la cooperació per a la innovació (convocatòria 2017)

Característiques generals:

 • Beneficiaris: productors agraris, forestals i les seves associacions; empreses o indústries del sector agroalimentari i les seves associacions, cooperatives agraries i les seves associacions, comunitats de regants i artesans alimentaris i els seus gremis.
 • Termini de presentació: 15/11/2017
 • Condicions: els projectes han de ser innovadors i s’han de desenvolupar per com a mínim dos actors independents entre sí.

GRUPS OPERATIUS

1. Plantejament i redacció de projectes pilot innovadors

Ajuts destinats a sufragar les despeses de redacció de projectes d’innovació per part de Grups Operatius.

Els grups operatius estan pensats per facilitar les trobades entre diferents entitats amb la finalitat de preparar la memòria d’un projecte innovador. En aquest cas, es té la idea però s’ha de desenvolupar i plantejar en una memòria. Un cop es disposa d’aquest document es pot, o no, tirar endavant per sol·licitar una subvenció per a la seva execució.

 • Subvenció del 70% de la despesa elegible i no es pot superar els 10.000 € per projecte.

Més informació


PROJECTES PILOT 

2. Realització de projectes pilot innovadors

Ajuts destinats a sufragar les despeses de realització de projectes pilot innovadors, duts a terme per aquests grups o no. El projectes pilot implica l’execució de la idea. L’ajuda inclou:

 1. Les depeses derivades de la contractació tecnològica
 2. Despeses derivades del desenvolupament d’un prototipus
 3. Despeses derivades de la realització de proves pilot
 4. Despeses d’adquisició de material fungible de laboratori, animals, vegetals o organismes i matèries primeres utilitzades que es malmetin en la realització del projecte.
 5. Despeses de tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual del producte i/o procés.
 6. Lloguer d’equips, instal·lacions i finques i contractació de serveis necessaris per a la realització del projecte.
 7. Despeses de consultoria tecnològica i d’assessoria.
 8. Despeses de divulgació i comunicació dels resultats del projecte.
 9. Despeses de personal propi referides al cost brut total de retribució a temps complet, i quota patronal.
 • Subvenció del 70% de la despesa elegible i no es pot superar els 140.000 € per projecte.

Més informació


A l’Institut Català del Suro us podem ajudar a identificar si la vostra idea s’adapta a alguna d’aquestes ajudes i si cal, a donar suport en l’execució i tramitació.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres

caCatalan