Cerca
Tanca aquest quadre de cerca.

Renovem el compromís de reduir emissions de GEH per mitjà dels Acords Voluntaris

Un any més, la Fundació Institut Català del Suro ha renovat el seu segell del Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH) d’acord amb el compromís que va iniciar l’any 2015 per demostrar la petjada de carboni de l’entitat en sintonia amb les directrius europees que estableixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Amb aquest procés de càlcul de la petjada ecològica, la institució treballa per identificar els possibles punts crítics per tal de reduir-la anualment. 

El Programa d’Acords Voluntaris està impulsat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i té la finalitat de reconèixer les organitzacions que de manera voluntària volen establir un compromís per reduir les seves emissions. El segell es revisa anualment i a cada campanya es proposen mesures per millorar.

L’inventari 2021 

L’inventari 2021 de la Fundació Institut Català del Suro augmenta les emissions respecte l’any anterior per factors com el retorn a la nova normalitat, que s’ha traduït en treball presencial, viatges de negocis o participació en un projecte Erasmus entre d’altres. Les emissions directes derivades del transport propi també han incrementat degut al retorn a la presencialitat després dels efectes de la Covid-19. 

Enguany s’han incorporat més categories d’emissions indirectes i fruit d’aquest esforç d’adaptar el càlcul d’emissions a la ISO 14064 s’han incrementat les emissions indirectes respecte el període anterior, comptant amb un inventari més representatiu i amb més capacitat d’actuació.  Destaquen els següents punts: 

-Les emissions indirectes del transport in itinere incrementen un 30% degut a l’augment d’activitat generada per la nova normalitat post-pandèmica. 

-Les emissions indirectes del transport de clients i visitants incrementen un 97% degut a la participació de l’ICSuro en un programa ERASMUS+, l’ECOCORK, que promou les experiències immersives en el món surer i de l’aeronàutica d’estudiants de diferents països.

-Les emissions indirectes dels viatges de negoci disminueixen un 21% gràcies a les reunions telemàtiques. 

-Les emissions indirectes dels residus es mantenen constants. No obstant això, destaca la reducció d’un 29% del volum d’envasos lleugers generats gràcies a l’aposta de l’ICSuro per proporcionar cantimplores de vidre a tots els treballadors.

-Les emissions indirectes del consum d’aigua disminueixen un 24% degut a l’optimització d’alguns protocols del laboratori i a l’ús de noves tècniques de refrigeració.

Millores implementades

Cada any la Fundació ICSuro adopta un seguit de mesures per reduir les seves emissions. L’any 2021, es van executar les següents millores: 

-Reduir la generació de residu plàstic fruit del consum d’aigua potable embotellada, canviant les ampolles d’1,5L del personal per cantimplores i ampolles de 6 o 8L.

-Considerar implementar un dia de teletreball setmanal per reduir les emissions indirectes generades pel transport in itinere. Aquestes emissions actualment suposen aproximadament la meitat de les emissions generades de l’entitat.

Propostes previstes

De cara al 2022, s’ha proposat com a millores la instal·lació d’un sistema fotovoltaic de 34,04kWp format per 77 panells i la implementació d’un dia setmanal de teletreball com a principals iniciatives. 

El càlcul de l’inventari

L’inventari inclou les emissions directes derivades del transport propi i les emissions indirectes derivades del consum elèctric i d’aigua, el transport per carretera, tren i avió de distribució, treballadors, clients i visitants i del tractament de residus municipals i residus del laboratori. 

Compromesos amb l’entorn

La participació en el Programa d’Acords Voluntaris és una mostra de la preocupació de la Fundació Institut Català del Suro pel seu impacte ambiental però també econòmic o social. En aquest sentit, l’ICSuro ha integrat la seva gestió al model internacional de l’Economia del Bé Comú i està a punt de publicar la seva Memòria ESG segons aquest model internacional. 

caCatalan